Food photography gallery

צילום מזון הוא קודם כל היכולת להעביר את חוש הריח והטעם בצורה ויזואלית
לפני שהייתי צלם, הייתי טבח, ובמטבח אני זוכר שהיה לי חם, לחוץ ואהבתי לראות את הפרצופים של הלקוחות בביס בראשון
אני תמיד אומר שצילום מזון מתחיל באור שמעביר רגש של זמן ומקום, ומסתיים בשובע של מישהו
צילום נכון של מנה,קודם מגרה, מגדיל את המכירות ומפחית שאלות